№184 МЧББУ Мектепке чейинки билим берүү уюму №184

“Алтын Бүчүр”Коомдук бирикмесинин октябрь айы үчүн отчёту

"Алтын Бүчүр"Коомдук бирикмесинин октябрь айы үчүн отчёту