№184 МЧББУ Мектепке чейинки билим берүү уюму №184

“Алтын Бүчүр”Коомдук Бирикмесинин сентябрь айы үчүн отчёту

"Алтын Бүчүр"Коомдук Бирикмесинин сентябрь айы үчүн отчёту